Latviešu tradīcijas un paražas, rituāli

Latviešu tradīcijas un paražas ir bagātas. Bagātas un spēcīgas savās dabas likumsakarībās un dažādos novērojumos vairāku gadsimtu garumā. Kā senie senči norāda, ka tradicionālie rituāli un paražas vismaģiskāk iedarbojas saulgriežos vai nozīmīgos notikumos, kā piemēram kāzas, kristības vai jubilejas. Tādos brīžos caur rituāliem un paražām var nodot vai "ieprogrammēt" laba vēlējumu, saticību, laimi un veiksmi. 

Ejot laulāties, jaunajam pārim cieši jāsaķeras kopā, lai neviens neizietu pa vidu un viņi dzīvotu mūžu laimīgi.

Pēc senām tradīcijām saulgriežos un citos svētkos nodarbojās arī ar zīlēšanu vai nākotnes pareģošanu. Šie tradicionālie rituāli padarīja svētkus vēl aizraujošākus un neatkārtojamus. Meičas un reizēm arī puiši zīlēja kad precēsies, citi pareģoja kāda būs raža vai laika apstākļi.
Pēc tā, kā līgava nes pušķi, varot pateikt, cik laba būs dzīve — jo augstāk un cēlāk, jo labāk.Ziemassvētku vakarā meitas nesušas malku. Ja pagales pa pāram, tad būs kāzas.

Dažādu tradīciju un paražu iekļaušana svinībās ir arī atsevišķi pasūtāma sadaļa, par tradīcijām un paražām sazinies ar mums šeit.