PRIVĀTUMA POLITIKA

Šīs privātuma politikas mērķis ir informēt Jūs par Jūsu personas datu apstrādi, t.sk. izmantošanu.

1. Kas mēs esam? 

SIA “2in1”, reģistrācijas numurs 44103094212, juridiskā adrese Kocēnu pagasts, “Liniņi”, Valmieras novads, LV-4220, Latvija, info@2in1.lv, tālr. +371 25159518

2. Ar ko mēs nodarbojamies? 

SIA “2in1” ir kāzu, kristību un citu svinību plānošanas un organizēšanas aģentūra. 2in1  pamatdarbība ir pasākumu plānošanas un organizēšanas pakalpojumu sniegšana, kāzu un vakarkleitu tirdzniecība.

3. Kādu informāciju mēs ievācam un kādiem mērķiem?

3.1. Lai sniegtu Jums nepieciešamos pakalpojumus un nodrošinātu augstu apkalpošanas līmeni, katrā konkrētajā gadījumā mēs ievācam un apstrādājam šim mērķim nepieciešamo personas datu apjomu (piemēram, vārdu un uzvārdu, personas kodu, adresi, tālruņa numuru, e-pastu, citu informāciju par Jums, u.tml.).

3.2. Mēs izmantojam Jūsu personas datus, piemēram, lai:

3.2.1. identificētu Jūs;
3.2.2. sagatavotu, noslēgtu un izpildītu līgumus;
3.2.3. atbildētu uz Jūsu jautājumiem, ieteikumiem un sūdzībām;
3.2.4. uzlabotu mūsu pakalpojumu kvalitāti un uzzinātu Jūsu viedokli par mūsu  pakalpojumiem (piemēram, anketas un aptaujas);
3.2.5. informētu Jūs par jaunumiem (produktiem un pakalpojumiem),  izmantojot Jūsu izvēlēto saziņas veidu;
3.2.6. veicinātu mūsu uzņēmuma atpazīstamību;
3.2.7. administrētu maksājumus un nodrošinātu saistību izpildi, parādu piedziņu;
3.2.8. garantijas saistību izpildei;
3.2.9. statistikas un biznesa analīzei;
3.2.10. mājas lapas uzturēšanai un attīstīšanai;
3.2.11. aizsargātu mūsu īpašumu un novērstu nelikumīgas darbības.

3.3. Personas datu iegūšana var notikt šādos veidos:

3.3.1. aizpildot kontaktinformācijas formu mūsu tīmekļa vietnē, lai sazinātos ar mums;
3.3.2. tieši sazinoties ar mūsu personālu klātienē, telefoniski vai elektroniski;
3.3.3. aizpildot piekrišanu jaunumu saņemšanai;
3.3.4. aizpildot anketu, aptauju vai piedaloties loterijā un konkursā;
3.3.5. izmantojot sīkdatnes (cookies);
3.3.6. iesniedzot pieprasījumu kāda noteikta pakalpojuma saņemšanai;
3.3.7. veicot pirkumus un noformējot pasūtījumus;
3.3.8. piedaloties mūsu pasākumos, kuros notiek filmēšana un fotografēšana.

4. Personas datu apstrādes tiesiskais pamats

4.1. Mēs apstrādājam Jūsu personas datus tikai tādos gadījumos, kad tam ir tiesisks pamats, piemēram:

4.1.1. Datu subjekta piekrišana – Pamatojoties uz Jūsu rakstveida piekrišanu, mēs informējam Jūs par mūsu jaunumiem.
4.1.2. Līguma noslēgšana un izpilde – Jūsu personas dati ir nepieciešami līguma noslēgšanai un izpildei (piemēram, pasūtot mūsu pakalpojumus).
4.1.3. Juridiska pienākuma izpilde – Atsevišķos gadījumos personas datu apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu spēkā esošā normatīvā regulējuma (likuma, MK noteikumu u.tml.) prasības.
4.1.4. Likumīgās (leģitīmās) intereses – Mūsu leģitīmās intereses ir nodrošināt savu un mūsu klientu īpašuma aizsardzību; vērsties tiesā savu interešu aizsardzībai; nodrošināt efektīvus pārvaldības procesus; veikt komercdarbību, piesaistot trešās personas, kā arī informēt sabiedrību par mūsu darbību un popularizēt mūsu pakalpojumus u.c

5. Vai Jūsu personas dati tiek nodoti tālāk?

5.1. Jūsu dati ir drošībā un tie netiek pārdoti vai citā neatbilstošā veidā nodoti trešajām personām.  Jūsu personas dati  var tikt  nodoti atsevišķu pakalpojumu sniegšanai, piemēram, mūsu sadarbības partneriem, kas veic vajadzīgo pakalpojuma izpildi mūsu uzdevumā atbilstoši noslēgtam līgumam.

5.2. Mēs nesūtam Jūsu personas datus trešajām valstīm (ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas).

6. Glabāšanas ilgums

Jūsu personas dati tiek glabāti līdz noteiktā apstrādes mērķa sasniegšanai. Ja apstrāde notiek, pamatojoties uz Jūsu piekrišanu, Jūsu personas dati tiks apstrādāti, kamēr Jūsu piekrišana ir spēkā un tā nav atsaukta vai ciktāl normatīvais regulējums nosaka mūsu pienākumu apstrādāt un/vai uzglabāt šādus datus.

7. Drošība

Mēs aizsargājam Jūsu datus, izmantojot tehniskos un organizatoriskos līdzekļus, kas atbilst mūsdienu prasībām. Mūsu drošības pasākumi tiek pastāvīgi atjaunoti, izmantojot jaunākās tehnoloģijas.

8. Kādas ir Jūsu tiesības?

8.1. Jums ir visas datu subjekta tiesības, ko garantē Vispārīga datu aizsardzības regula un Latvijas Republikas tiesību akti. Tās ietver, bet neaprobežojas ar šādām Jūsu tiesībām:

8.1.1. tiesībām piekļūt Jūsu personas datiem un saņemt informāciju par to apstrādi;
8.1.2. tiesībām pieprasīt izlabot nepareizus, neprecīzus vai nepilnīgus personas datus;
8.1.3. tiesībām tikt aizmirstam (Jums ir tiesības uz savu personas datu dzēšanu un apstrādes neturpināšanu, ja personas dati vairs nav nepieciešami nolūkiem, kādos tie vākti, vai Jūs esat atsaucis savu piekrišanu. Tomēr tiesības tikt aizmirstam nav absolūtas un to īstenošana nav iespējama gadījumos, kad mums ir juridisks pienākums šos datus apstrādāt, t.sk. glabāt, vai apstrāde nepieciešama, lai mēs varētu aizstāvēt savas tiesiskās intereses);
8.1.4. tiesībām ierobežot apstrādi;
8.1.5. tiesībām uz datu pārnesamību (tiesības saņemt personas datus attiecībā uz sevi, kas ir sniegti pārzinim, strukturētā, plaši izmantotā un mašīnlasāmā formātā un tiesības minētos datus nosūtīt citam pārzinim);
8.1.6. tiesībām nebūt tāda lēmuma subjektam, kura pamatā ir tikai automatizēta apstrāde, tostarp profilēšana, kas rada Jums tiesiskās sekas vai kas līdzīgā veidā Jūs ievērojami ietekmē;
8.1.7. Jums tāpat ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt savu piekrišanu Jūsu personas datu apstrādei. Piekrišanas atsaukums neietekmē jau veiktās personas datu apstrādes tiesiskumu tajā laikā, kad piekrišana bija spēkā. Attiecībā uz komerciālo paziņojumu saņemšanu, Jūs jebkurā laikā varat atteikties no to saņemšanas, izmantojot e-pastā piedāvāto automātisko iespēju atteikties no tiem, kas pieejama komerciālā paziņojuma satura nobeigumā vai nosūtot pieprasījumu pārtraukt komunikāciju uz e-pastu info@2in1.lv.
8.1.8. tiesības vērsties Datu valsts inspekcijā.

8.2. Lai īstenotu savas tiesības piekļūt Jūsu personas datiem un saņemt informāciju par to apstrādi (datu subjekta pieprasījums), Jūs varat iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu.

8.3. Saņemot datu subjekta pieprasījumu, mums ir nepieciešams pārliecināties par Jūsu identitāti, lai nodrošinātu personas datu apstrādes drošību un garantētu, ka personas dati netiek izpausti nepiederošām personām, līdz ar to informācijas pieprasījumi, kas netiks noformēti atbilstoši norādītajām prasībām, piemēram bez droša elektroniskā paraksta, netiks apstrādāti kā datu subjekta pieprasījumi.

9. Sīkdatnes

9.1. Lai uzlabotu lietotāja pieredzi tīmekļa vietnē un analizētu informāciju par to, kā Jūs izmantojat mūsu mājas lapu, piemēram, kuras sadaļas izraisa vislielāko interesi, mēs izmantojam sīkdatnes (cookies), kas ir mazi teksta faili, kas saglabā noteiktu informāciju par lietotāja ierīci. Jums ir izvēles iespēja akceptēt sīkdatņu lietojumu vai atspējot tās pārlūkprogrammas iestatījumos. Tomēr vēršam uzmanību, ka atspējojot sīkdatnes, Jūs, iespējams, nevarēsiet izmantot visas interaktīvās funkcijas, kas tiek piedāvātas.

9.2. Atkarībā no veicamajām funkcijām un izmantošanas mērķa, 2in1  izmanto funkcionālās un analītiskās sīkdatnes.

Funkcionālās sīkdatnes

Ar funkcionālajām sīkdatnēm vietne atceras izvēlētos uzstādījumus un veiktās izvēles, lai varētu ērtāk lietot vietni. Šīs sīkdatnes glabājas Jūsu iekārtā pastāvīgi vai uz laiku.

Analītiskās sīkdatnes

Analītiskās sīkdatnes apkopo informāciju, kā Jūs lietojat tīmekļa vietni, konstatē biežāk apmeklētās sadaļas, ieskaitot saturu, kuru Jūs izvēlaties, pārlūkojot vietni. Informācija tiek lietota analīzes nolūkos, lai noskaidrotu, kas interesē vietnes lietotājus, un varētu uzlabot vietnes funkcionalitāti, padarīt to ērtāk lietojamu. Analītiskās sīkdatnes identificē tikai Jūsu iekārtu, taču neizpauž Jūsu identitāti. Atsevišķos gadījumos dažas no analītiskajām sīkdatnēm mūsu vietā saskaņā ar mūsu norādījumiem un tikai atbilstoši norādītajiem mērķiem pārvalda trešās personas – datu apstrādātāji (operatori), piemēram, Google Adwords.